REX HOTEL VIETNAM

ĐỊA CHỈ
141 Đại lộ Nguyễn Huệ, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
 ĐIỆN THOẠI
+8428 3829 2185 – 3829 3115 ext. 7135 / 7137  hoặc +8428 3822 8380 (Direct line)
FAX +8428 3829 6536
EMAIL banquet@rex.com.vn

 

MẪU LIÊN HỆ

Xin vui lòng điền vào mẫu dưới đây, chuyên gia tiệc cưới của chúng tôi sẽ đáp ứng nhanh chóng cho bạn

Ngày Cưới