REX HOTEL VIETNAM

ADDRESS
141 Đại lộ Nguyễn Huệ, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
 TEL
+8428 3829 2185 – 3829 3115
HOTLINE
+84917 590 900
EMAIL
banquet@rex.com.vn

Contact form

Xin vui lòng điền vào mẫu dưới đây, chuyên gia tiệc cưới của chúng tôi sẽ đáp ứng nhanh chóng cho bạn

Ngày Cưới